DISCLAIMER

Bijkomende informatie omtrent de door u ontvangen e-mail.

 

Deze e-mail en alle bijlagen zijn vertrouwelijk en kunnen informatie bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Dit bericht is enkel bestemd voor het individu of de entiteit aan wie het is gericht. Indien het niet voor u is bestemd, is het niet toegelaten het te lezen, te kopiëren, rond te sturen, te verspreiden, vrij te geven of anderszins te gebruiken. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, gelieve de afzender en/of de systeembeheerder hiervan te verwittigen en dit bericht te verwijderen. Aangezien de standpunten of meningen in deze boodschap deze zijn van de auteur en niet noodzakelijk deze van Beyond the Moon, is Beyond the Moon niet aansprakelijk voor de inhoud van dit bericht, met inbegrip van alle eventuele bijlagen ervan. De integriteit en veiligheid van dit bericht, met inbegrip van alle bijlagen, kunnen niet worden gegarandeerd en kunnen onderhevig zijn aan virussen, onderschepping en wijzigingen waarvoor geen machtiging werd verleend en waarvoor Beyond the Moon geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.