HARTVERWARMEND, TASTBAAR EN VEEL VOLDOENING

logo LC SML blauw.jpg

HARTVERWARMEND, TASTBAAR EN VEEL VOLDOENING

Naar aanleiding van het immer gezellige en succesvolle kerstdorp in Sint-Martens-Latem, dat jaarlijks wordt georganiseerd door de leden van de Lions Sint-Martens-Latem, heeft ons goede doel ook dit jaar een mooie bijdrage ontvangen om een familie met een ernstig ziek kind een Beyond the Moon vakantie te bieden. Deze keer brachten de leden zelf een gezin aan dat beantwoordt aan onze selectiecriteria. Het maakt hun steun nog tastbaarder en geeft alle betrokkenen heel veel voldoening.