INSCHRIJVEN SPAGHETTIFESTIJN EN WANDELTOCHT 2017

Jouw gegevens: * verplichte velden

Inschrijving Spaghettifestijn & Wandeltocht 2017 (deelname ter plaatse te betalen / let op: 2 tijdstippen om spaghetti te eten / bij aantal: vul het cijfer 0 in indien niet van toepassing):

Extra's:

De persoonsgegevens waarvan u ons in kennis stelt door het versturen van dit formulier worden verwerkt door Beyond the Moon, Zandstraat 27K, 2223 Schriek, België. De doelstelling van deze verwerking is louter om u een persoonlijk antwoord te geven op uw bereidwilligheid om ons te helpen en/of op de vraag of het verzoek dat u aan ons heeft gericht. Uw persoonsgegevens zullen op geen enkel ogenblik worden aangewend voor commerciële doeleinden, noch zullen zij worden doorgegeven aan derden. Op grond van de wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn. Stuur ons een e-mail om uw gegevens te laten aanpassen.