MELD JOUW GEBEURTENIS OF FEEST AAN

Jouw gegevens:   * verplichte velden

Voorwaarden:
 

De persoonsgegevens waarvan u ons in kennis stelt door het sturen van dit formulier worden verwerkt door Beyond the Moon, Zandstraat 27K, 2223 Schriek, België. De doelstelling van deze verwerking is louter u een persoonlijk antwoord te geven op uw bereidwilligheid om ons te helpen en/of op de vragen die u aan ons heeft gericht. Uw persoonsgegevens zullen op geen enkel ogenblik worden aangewend voor commerciële doeleinden, noch zullen zij worden doorgegeven aan derden. Op grond van de wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn. Stuur ons een e-mail om uw gegevens te laten aanpassen.