PLAN EEN SCHENKING VIA TESTAMENT OF DUOLEGAAT

 

Met de hulp van een notaris of raadsman kunt u de meest accurate informatie verkrijgen over de verschillende successietarieven die van toepassing zijn in de rechte lijn (tussen echtgenoten en samenwonenden, (klein)kinderen en ouders), tussen broers en zussen en tussen verdere familie en derden.

 

Net als bij het systeem van fiscale attesten voor giften aan goede doelen, heeft de overheid echter ook voor legaten een financiële impuls voorzien. Een goed doel geniet namelijk van een gunstig successietarief dat verschilt per gewest.

 

Kortom, in vele gevallen is het verrassend voordelig voor uw erfgenamen als u een goed doel begunstigt in uw testament. En Beyond the Moon is uiteraard een bijzonder goed doel. We durven u daarom vragen om Beyond the Moon als mede-erfgenaam of erfgenaam te overwegen. Een mooie kans om te besparen op successierechten en een prachtige manier om van uw einde een hoopgevend nieuw begin te maken.

 

Indien Beyond the Moon begunstigen - om welke reden ook - voor u niet mogelijk is, maar u bent Beyond the Moon genegen, dan kent u misschien wel iemand aan wie u Beyond the Moon kan voorstellen als begunstigde.

 

Weet in ieder geval dat Beyond the Moon elke gift of schenking - van welke omvang ook - bijzonder waardeert en het geschonken geld steeds in eer en geweten gebruikt voor haar Sponsor een Familie project om families met een ernstig ziek kind een onvergetelijke vakantie te bieden.

 

 

Jouw gegevens:  * verplichte velden


De persoonsgegevens waarvan u ons in kennis stelt door het sturen van dit formulier worden verwerkt door Beyond the Moon, Zandstraat 27K, 2223 Schriek, België. De doelstelling van deze verwerking is louter u een persoonlijk antwoord te geven op uw bereidwilligheid om ons te helpen en/of op de vragen die u aan ons heeft gericht. Uw persoonsgegevens zullen op geen enkel ogenblik worden aangewend voor commerciële doeleinden, noch zullen zij worden doorgegeven aan derden. Op grond van de wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn. Stuur ons een e-mail om uw gegevens te laten aanpassen.