CONTROLE VAN ONZE CIJFERS

MS en Condor.jpg

CONTROLE VAN ONZE CIJFERS

Beyond the Moon doet bewust geen beroep op steun van de overheid, maar genereert haar jaarlijkse inkomsten door middel van fondsenwerving en de vrijgevigheid van particulieren en bedrijven. Het is voor ons dan ook van cruciaal belang dat ons goede doel volledig transparant is over alle ontvangen gelden en over het gebruik ervan. Ons ethos van openheid vertalen we door de toepassing van strikte procedures, die een goed bestuur van de vereniging waarborgen, alsook door onze boekhouding jaarlijks te onderwerpen aan een externe audit. Tijdens onze jaarlijkse Algemene Vergadering op 18 juni 2018, rapporteerde Moore Stephens, het auditkantoor dat de boeken van onze vereniging controleert, aan onze leden. Emiel De Smedt, partner | bedrijfsrevisor, kon op grond van zijn beoordeling concluderen dat er geen indicaties zijn dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging en van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

 

“De vrijblijvende bijdrage en input van onze boekhouder Condor en de externe audit door Moore Stephens zijn zeer belangrijk. We zijn hen uitermate dankbaar voor hun steun, inmiddels al ruim 13 jaar. Samen zien we er nauwlettend op toe dat de giften aan ons goede doel correct worden besteed. Daarnaast, is het verkrijgen van steun in natura (zoals gratis ontwerpen en drukwerk, gratis verzendingen, gratis website, gratis kantoormateriaal, gratis vergaderruimte, enz.) zeer belangrijk omdat we daardoor besparen op uitgaven! Het vergt uiteraard extra tijd en inspanningen om ook dat te realiseren, maar het komt jaarlijks wel ten goede aan onze cijfers, waardoor we meer families met een ernstig ziek kind een onvergetelijke gezinsvakantie kunnen bieden,” aldus Pascale Somers, Manager & Medestichtster Beyond the Moon.