EEN GESCHREVEN TESTAMENT T.V.V. ONS GOEDE DOEL

sep_13_Testament

EEN GESCHREVEN TESTAMENT T.V.V. ONS GOEDE DOEL

Het schrijven van een testament is een van de belangrijkste dingen die u kunt doen voor uw gezin - en voor de doelen waarvan u houdt.  

 

Woensdag 13 september is het de internationale dag van het testament en ook wij, als vzw, willen graag even de aandacht vestigen op deze manier om onze missie te steunen, ook als u er zelf niet meer bent. U helpt hiermee families met een ziek kind.  

 

WIST JE DAT... 

Indien u GEEN reservataire erfgenamen hebt (lees: echtgeno(o)t(e) en/of kinderen), een testament ten voordele van de vzw Beyond the Moon heel eenvoudig op te stellen is? 


Let op: een eigenhandig testament is pas geldig indien u dit geheel eigenhandig schrijft, dateert en ondertekent. Daarnaast, adviseren wij om het eigenhandige testament ter bewaring en registratie af te geven aan een notaris naar keuze. Hierdoor bent u zeker dat na uw overlijden uw testament zal worden uitgevoerd.