ERKENNING VOOR FISCALE ATTESTEN VERLENGD

dec_12_erkenning FOD_LR.jpg

ERKENNING VOOR FISCALE ATTESTEN VERLENGD

De v.z.w. Beyond the Moon is al vele jaren door de FOD Financiën erkend voor het uitreiken van fiscale attesten. Dit houdt in dat de giften in geld, die we ontvangen, een belastingvoordeel voor de schenkers opleveren. We zijn trots te kunnen mededelen dat deze erkenning andermaal werd verlengd.

Tip: Voor giften gedaan in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60% (i.p.v. 45%) van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Goed voor uw portemonnee! Dit is een steunmaatregel namens de regering omdat vele vzw’s inkomsten mislopen vanwege Covid-19. 

 

Om zo’n erkenning te kunnen behouden worden er strikte voorwaarden en strenge controles gehanteerd. Zo moet een gift ‘om niet’ zijn: er mag, behalve het fiscaal attest, niets tegenover staan. Bovendien mogen de ontvangen giften voor maximum 20% besteed worden aan kosten voor het algemeen beheer.

 

Kosten zoals het drukken van promotiemateriaal, de aankoop van bijv. een printer, de opmaak van een website of andere operationele uitgaven, waaronder ook personeelskosten, kunnen bijgevolg nauwelijks of niet gefinancierd worden met de ontvangen giften. Daarom, spendeert Beyond the Moon heel veel tijd en moeite in het onderhandelen met grote en kleine bedrijven om ons vrijblijvend te helpen, zodat we onze kosten drukken.

  

Al vele jaren kunnen we rekenen op vaste operationele partners (o.a. boekhouding, verzendingen, drukwerk, grafische vormgeving, website, IT support, juridisch advies, enz.) Ze bieden hun diensten, kennis en expertise, alsook werk- en andere middelen gratis of tegen een gunsttarief aan. Aldus, besparen we op algemene beheerskosten en kunnen we efficiënt de ontvangen giften besteden. We focussen ons op datgene waarvoor we bestaan: nl. families met een ziek kind een zorgeloze gezinsvakantie bieden.

Andere nieuwsberichten