FISCALE ATTESTEN ZIJN VERSTUURD

feb_22_fiscaal attest_LR

FISCALE ATTESTEN ZIJN VERSTUURD

Voor giften geschonken in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

 

De fiscale attesten werden vandaag verstuurd naar iedereen die in het jaar 2020 een gift van minimum €40,00 heeft geschonken aan ons goede doel.  Vanwege de Covid-19 pandemie zijn deze giften voor 60% fiscaal aftrekbaar in plaats van de gebruikelijke 45%. Dank je wel aan iedereen die ons een financieel duwtje in de rug heeft gegeven.