EXTRA SELECTIEVOORWAARDEN INGEVOLGE COVID-19

 

Dit jaar willen we zeer graag ons vakantieproject terug heropstarten voor de vele families met een ziek kind die dringend nood hebben aan quality-time en ontspanning. Onze acht selectiecriteria blijven van toepassing en daarbovenop zullen we enkele bijkomende selectievoorwaarden moeten hanteren om onze missie opnieuw mogelijk te maken. We vertrouwen op ieders begrip voor deze beslissing. 

CST_NL1
CST_NL2