Hartelijk dank voor jouw interesse in Beyond the Moon en voor het invullen en toesturen van het online formulier "Meld een ziek kind aan".

 

Het aanmelden van een familie met een ziek kind en het invullen van dit online formulier biedt geen enkele garantie dat deze aanvraag positief zal worden aanvaard.  

 

Vooreerst zullen we onze selectiecriteria andermaal checken en aftoetsen met de behandelende arts en dienen we zijn/haar toestemming te krijgen voor een vakantie. Vervolgens dienen wij na te gaan of er voldoende middelen zijn om de aanvraag te aanvaarden en een vakantie te bekostigen. Daarom, om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij jou vriendelijk om het zieke kind en zijn/haar familie niets te beloven alvorens er een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden.

 

Wij respecteren de privacy van het zieke kind en de familie. Alle medische informatie wordt confidentieel behandeld en wordt niet besproken met of doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de realisatie van de gezinsvakantie en enkel mits goedkeuring van de ouder(s), pleegouder(s) of voogd(en).

 

We zullen deze online aanvraag zo spoedig mogelijk opvolgen volgens het principe 'wie eerst komt, eerst maalt'. Echter, mocht snel blijken dat deze aanvraag in aanmerking komt en de behandelende arts van oordeel is dat het een 'spoedaanvraag' is, dan mag je snel een reactie verwachten. Wij danken jou voor jouw begrip.

 

Hartelijke groeten

Beyond the Moon Team