ZIEKENHUIZEN

We werken samen met professoren, artsen en medische hulpverleners uit verschillende ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, die de families spontaan of op vraag van Beyond the Moon aandragen. Met hun medische achtergrond en kennis helpen zij ons bij het vinden van de families met een ziek kind die, op basis van onze selectiecriteria, in aanmerking komen voor een Beyond the Moon vakantie. 

 

Van zodra er een akkoord is, inclusief een medische goedkeuring voor het zieke kind, werken we een vakantiepakket op maat uit voor het gezin. Maatwerk is pas mogelijk indien we uiterst voorzichtig en zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke informatie die ons wordt verstrekt en indien we de noden van het zieke kind en zijn/haar familie kunnen tegemoet komen. Ieder ziek kind heeft immers zijn eigen medische en sociale achtergrond met de daaraan gekoppelde noden.

 

Wij respecteren de privacy van elk ziek kind en zijn/haar familie. Alle medische informatie wordt confidentieel behandeld en niet besproken met of doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de realisatie van de gezinsvakantie en enkel mits de goedkeuring van de ouder(s), pleegouder(s) of voogd(en).

CLIONA'S FOUNDATION, IERLAND

Beyond the Moon is een geweldige organisatie!  Wij hebben het genoegen gehad om verscheidene...

CHR DE LA CITADELLE LUIK, BELGIË

We willen jullie bedanken voor het feit dat families met een ernstig ziek kind kunnen genieten...

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN, BELGIË

Beyond the Moon zoekt naar een geschikte ontspanningsmogelijkheid, rekening houdend met alle...

SIR ANTHONY MAMO ONCOLOGY HOSPITAL, MALTA

Beyond the Moon geeft kleur bij afwezigheid van licht. Jullie brengen vreugde, blijdschap en...

UNIVERSITÄTSKLINIKUM FRANKFURT DER GOETHE-UNIVERSITÄT, DUITSLAND

In ons ziekenhuis worden kinderen met oncologische en hematologische ziekten behandeld. Vaak...

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ST.-LUC TE BRUSSEL, BELGIË

Zowel in het ziekenhuis als thuis is speciale aandacht en zorg voor het zieke kind vereist,...