We werken samen met professoren, artsen en medische hulpverleners uit verschillende ziekenhuizen en zorgcentra, die de families spontaan of op vraag van Beyond the Moon aandragen. Met hun medische achtergrond en kennis helpen zij ons bij het vinden van families met een ziek kind die, op basis van onze selectiecriteria, in aanmerking komen voor een kosteloze Beyond the Moon vakantie. 

 

Van zodra er een akkoord is, inclusief een medische goedkeuring voor het zieke kind, werken we een vakantiepakket op maat uit voor het gezin. Maatwerk is pas mogelijk mits we de noden van het zieke kind en zijn/haar familie kennen en tegemoet kunnen komen. De medische en sociale achtergrond van elk ziek kind is immers verschillend.

 

We respecteren de privacy van elk ziek kind en zijn/haar familie. We gaan zorgvuldig om met de vertrouwelijke informatie die ons wordt verstrekt om een vakantie mogelijk te maken. Medische informatie wordt confidentieel behandeld en niet besproken met of doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de realisatie van de gezinsvakantie en enkel mits de goedkeuring van de ouder(s), pleegouder(s) of voogd(en).

 

SIR ANTHONY MAMO ONCOLOGY HOSPITAL, MALTA

Beyond the Moon geeft kleur bij afwezigheid van licht. Jullie brengen vreugde, blijdschap en...

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN, BELGIË

Beyond the Moon zoekt naar een geschikte ontspanningsmogelijkheid, rekening houdend met alle...

CLIONA'S FOUNDATION, IERLAND

Beyond the Moon is een geweldige organisatie!  Wij hebben het genoegen gehad om verscheidene...

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ST.-LUC TE BRUSSEL, BELGIË

Zowel in het ziekenhuis als thuis is speciale aandacht en zorg voor het zieke kind vereist,...

UNIVERSITÄTSKLINIKUM FRANKFURT DER GOETHE-UNIVERSITÄT, DUITSLAND

In ons ziekenhuis worden kinderen met oncologische en hematologische ziekten behandeld. Vaak...

CHR DE LA CITADELLE LUIK, BELGIË

We willen jullie bedanken voor het feit dat families met een ernstig ziek kind kunnen genieten...