13 september is elk jaar de International Dag van het Testament voor het goede doel. De gelegenheid om stil te staan bij de mogelijkheid om een schenking te doen of (een deel van) uw erfenis na te laten aan Beyond the Moon. Door dit te doen draagt u bij aan het verderzetten van onze projecten ten voordele van ernstig zieke kinderen en hun familieleden.

 

Informatie voor Belgische inwoners:

  • De Vlaamse regering zette het licht op groen voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Sinds 1 juli 2021 geldt er in Vlaanderen geen fiscaal voordeel meer voor testamenten met een duolegaat. Voor legaten en schenkingen aan goede doelen is het nultarief ingevoerd (voordien 8,5% (nalatenschap) en 5,5% (schenking)). De invoering van het nultarief voor legaten en schenkingen betekent dat er geen erfbelasting meer geldt wanneer je Beyond the Moon opneemt in je testament. Je legaat of schenking komt dus voor de volle 100% bij Beyond the Moon terecht. Hiermee onderlijnt de Vlaamse regering de meerwaarde van organisaties, zoals Beyond the Moon, en kunnen dergelijke giften integraal besteed worden voor het doel waarvoor we zijn opgericht. 
  • Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Bespreek uw persoonlijke situatie met een deskundige (notaris), indien u bij leven een schenking wenst te doen of Beyond the Moon wenst op te nemen in uw testament. 

 

Flyer Share & Care

Met dank aan Drukkerij Antilope De Bie (drukwerk) & Sprengers (grafisch ontwerp)