13 september is elk jaar de International Dag van het Testament voor het goede doel. De gelegenheid om stil te staan bij de mogelijkheid om (een deel van) uw erfenis af te staan aan Beyond the Moon. Door dit te doen draagt u bij aan het verderzetten van onze activiteiten ten voordele van ernstig zieke kinderen en hun familieleden.

 

Informatie voor Belgische inwoners: Sinds 1 juli 2021 is het fiscaal interessanter om geld aan een goede vriend na te laten. Het is ook aantrekkelijker om bij uw overlijden aan een goed doel te schenken. Het gunstig fiscaal regime voor de duolegaten verviel weliswaar. Bestaande testamenten van vóór 1 juli 2021 met een duolegaat, werden daarom best vóór die datum aangepast.

 

De Vlaamse regering zette het licht op groen voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Goede doelen, zoals Beyond the Moon, dienen sinds 1 juli 2021 geen erfbelasting meer te betalen wanneer u ons  iets schenkt of nalaat via uw testament. Dat is ook het geval voor wie bij leven een schenking doet voor het goede doel.

 

Een nultarief dus, terwijl dat voordien 8,5% (nalatenschap) en 5,5% (schenking) was. Hiermee onderlijnt de Vlaamse regering de meerwaarde van organisaties, zoals Beyond the Moon, en kunnen dergelijke giften integraal besteed worden voor het doel waarvoor we zijn opgericht. Voor mensen die in Brussel en Wallonië wonen blijven de tarieven ongewijzigd.


Bespreek uw persoonlijke situatie met een deskundige. Contacteer ons indien u deze manier van helpen overweegt. 

 

================

 

WIST JE DAT ... 

Indien u GEEN reservataire erfgenamen hebt (lees: echtgeno(o)t(e) en/of kinderen), een testament ten voordele van de vzw Beyond the Moon heel eenvoudig op te stellen is? 
 
Hieronder alvast een voorbeeld: 


Ik, (naam + rijksregisternummer), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en op heden woonachtig te (adres) schrijf hierbij mijn testament. Ik herroep expliciet alle voorgaande testamenten die ik zou hebben opgesteld. Ik laat mijn ganse nalatenschap in volle eigendom na aan de vzw Beyond the Moon, met ondernemingsnummer  0873.856.370 en op heden haar maatschappelijke zetel te Zandstraat 27K, 2223 Schriek (Heist-op-den-Berg).  


Opgemaakt te (plaats) op (datum)  
Voornaam Naam + Handtekening 

 
Let op: een eigenhandig testament is pas geldig indien u dit: geheel eigenhandig schrijft, dateert en ondertekent. Daarnaast adviseren wij om het eigenhandige testament ter bewaring en registratie af te geven aan een notaris naar keuze. Hierdoor bent u zeker dat na uw overlijden uw testament zal worden uitgevoerd.