GETUIGENISSEN

Onze families keren telkens huiswaarts met koffers vol leuke verhalen en mooie vakantieherinneringen. Bij de familiegetuigenissen n.a.v. ons 'Offer a Vacation' project vermelden we citaten die gekopieerd werden uit dankbrieven, ansichtkaartjes en ingevulde evaluatieformulieren. Ze zijn het bewijs dat jouw steun en inzet zeer belangrijk en waardevol is. 

Ook de getuigenissen van bedrijven, scholen en clubs (service clubs, sport- en jeugdverenigingen) die met ons samenwerken geven ons dat extra duwtje in de rug om ons werk verder te zetten.

Dankzij de medische achtergrond en kennis van professoren, artsen, sociaal medewerkers en andere medische hulpverleners kunnen we samen, op basis van onze selectiecriteria, de juiste families vinden die in aanmerking komen voor een Beyond the Moon vakantie. De getuigenissen van ziekenhuizen bevestigen dat jouw hulp en onze steun nodig blijven. 

Tot slot zijn onze vrijwilligers niet alleen goede ambassadeurs, maar ook van onschatbare waarde voor onze vereniging. Hun helpende handen komen altijd zeer goed van pas. De getuigenissen van onze vrijwilligers werken inspirerend voor steeds meer vrijwilligers. 

 

 

Nota: Alle families, bedrijven, scholen, clubs, ziekenhuizen en vrijwilligers hebben ons uit vrije wil hun getuigenis bezorgd en de toestemming gegeven om deze te gebruiken voor ons promotiemateriaal, in onze jaaroverzichten, op onze website & sociale mediakanalen.