GETUIGENISSEN

Onze families keren telkens huiswaarts met koffers vol leuke verhalen en mooie vakantieherinneringen. Bij de familiegetuigenissen n.a.v. ons 'Offer a Vacation' project vermelden we citaten die gekopieerd werden uit dankbrieven, ansichtkaartjes en ingevulde evaluatieformulieren. Ze zijn het bewijs dat jouw steun en inzet zeer belangrijk en waardevol is. 

 

De referenties van medisch personeel en ouders n.a.v. ons 'Paint a Smile' project bewijzen de impact die onze kleurrijke, interactieve 3D-muurschilderingen hebben op het mentaal welbevinden van kinderen die vaak lange tijd in het ziekenhuis verblijven. Ze brengen enorm veel vreugde en fantasie in de vaak kille ziekenhuiskamer. 

Ook de getuigenissen van bedrijven, scholen en clubs (service clubs, sport- en jeugdverenigingen) die met ons samenwerken geven ons dat extra duwtje in de rug om ons werk verder te zetten. In ons archief met jaaroverzichten lees je o.a. wat onze lange-termijn en andere sponsors & partners op vlak van steunverlening hebben gedaan en hoe ze hun samenwerking met Beyond the Moon ervaren.

Dankzij de medische achtergrond en kennis van professoren, artsen, sociaal medewerkers en andere medische hulpverleners kunnen we samen, op basis van onze selectiecriteria, de juiste families vinden die in aanmerking komen voor een Beyond the Moon vakantie. De getuigenissen van ziekenhuizen bevestigen dat jouw hulp en onze steun nodig blijven. 

Tot slot zijn onze vrijwilligers niet alleen goede ambassadeurs, maar ook van onschatbare waarde voor onze vereniging. Hun helpende handen komen altijd zeer goed van pas. De getuigenissen van onze vrijwilligers werken inspirerend voor steeds meer vrijwilligers. 

 

Nota: Alle families, bedrijven, scholen, clubs, ziekenhuizen en vrijwilligers hebben ons uit vrije wil hun getuigenis bezorgd en de toestemming gegeven om deze te gebruiken voor ons promotiemateriaal, in onze jaaroverzichten, op onze website & sociale mediakanalen.