Bijkomende informatie omtrent de door u ontvangen e-mail.

 

Deze e-mail en alle bijlagen zijn vertrouwelijk en kunnen informatie bevatten die wordt beschermd door de rechten op persoonsgegevens en de intellectuele eigendomsrechten. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de ontvanger(s) of de entiteit aan wie het is gericht. Indien u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen of als het niet voor u is bedoeld, gelieve de afzender en/of de systeembeheerder hiervan op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen. Elk ongeoorloofd lezen, elk gebruik van dit bericht dat niet in overeenstemming is met het beoogde doel, elke verspreiding of elke publicatie, geheel of gedeeltelijk, is verboden. De standpunten of meningen uitgedrukt in dit bericht zijn die van de auteur en zijn niet noodzakelijkerwijze die van Beyond the Moon. Beyond the Moon kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dit bericht, met inbegrip van de eventuele bijlagen. Het Internet biedt geen integriteit en beveiliging van dit bericht, met inbegrip van alle bijlagen. Beyond the Moon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dit bericht in het geval het is gewijzigd, vervormd, vervalst of geïnfecteerd door een virus.