HARTVERWARMEND, EVEN ZORGELOOS, LICHTPUNTJE

Het is een verrijking voor mezelf en door de contacten met de gezinnen leer je dingen in je eigen leven relativeren. Soms blijven de verhalen en het leed van de zieke kinderen wel eventjes nazinderen... (Ann De Ridder)

Lees ook haar dagboek als vrijwilligster dat verscheen in het dagblad van de Gezinsbond.