RIJKSREGISTERNUMMER VOORTAAN VERPLICHT

mrt_12_rijksregisternummer

RIJKSREGISTERNUMMER VOORTAAN VERPLICHT

Enkel van toepassing voor Belgische inwoners: De Federale Overheidsdienst Financiën verplicht goede doelen om het nationaal nummer (rijksregisternummer) van de schenker op te vragen voor de fiscale attesten 281.71 voor alle ontvangen giften (minimum €40,00) sinds 1 januari 2024. 

 

Waarom? 

Aan de hand van het nationaal nummer kan de overheid met zekerheid de schenkers identificeren die mogelijks recht hebben op een belastingvermindering. Het belastingvoordeel kan dan ‘automatisch’ worden toegewezen aan de schenker via de aangifte.  

 

Via onze website en/of via email kan elke schenker ons deze gegevens bezorgen en/of zal het nationaal nummer door Beyond the Moon worden opgevraagd. Aangezien die persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, zullen ze uitsluitend voor belastingdoeleinden worden gebruikt. We danken iedereen die ons steunt en met begrip zijn medewerking verleent!  Doneer hier.