CONCREET, HARTVERWARMEND, VAN MENSEN VOOR MENSEN

CONCREET, HARTVERWARMEND, VAN MENSEN VOOR MENSEN

Leerlingen schrikken wanneer ze beseffen dat een ontspannende vakantie niet voor iedereen is weggelegd. Ze leren hoe fijn het kan zijn om zich belangeloos in te zetten voor leeftijdsgenootjes die tegenslag kennen in hun leven. Beyond the Moon getuigt van warmte, enthousiasme en gedrevenheid.