Hartelijk dank voor uw interesse in Beyond the Moon en voor het invullen en versturen van het online verzoekformulier 'Meld een ziek kind aan'.

 

Een ingevuld verzoekformulier biedt nog geen garantie dat deze aanvraag wordt goedgekeurd. We moeten vooreerst onze selectiecriteria aftoetsen, meer medische en familiale gegevens ontvangen en de medische toestemming krijgen van de behandelende arts voor een gezinsvakantie met het zieke kind. Bovendien, moeten we nagaan of er voldoende middelen beschikbaar zijn om de all-in vakantie te bekostigen. Aldus, om teleurstellingen te voorkomen vragen wij u vriendelijk om het zieke kind en zijn/haar familie niets te beloven alvorens er een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden.

 

Sowieso, zal een Beyond the Moon medewerker of vrijwilliger contact opnemen. Gelieve uw Inbox in de gaten te houden (check ook uw SPAM).  

 

Wij danken u voor het begrip en het geduld gezien de uitzonderlijke situatie (zie Nota) waarin we ons bevinden en waardoor de huidige wachttijd langer is dan gebruikelijk. 

 

Hartelijke groeten

Beyond the Moon Team

 

 

Nota: Vanwege Covid-19 hebben we heden (maart 2022) een achterstand van ruim twee vakantiejaren en hierdoor zeer veel wachtende dossiers. Alle reeds ingediende familiedossiers worden geactualiseerd. Volgens hoogdringendheid en op basis van “wie het eerst komt, het eerst maalt” zullen de aanvragen worden gescreend en behandeld. ​​​​​​​