Hartelijk dank voor uw interesse in Beyond the Moon en voor het invullen en versturen van het online verzoekformulier 'Meld een ziek kind aan'.

 

Een ingevuld verzoekformulier biedt nog geen garantie dat deze aanvraag wordt goedgekeurd. We dienen vooreerst onze selectiecriteria af te toetsen, medische basisinformatie voor de praktische organisatie van een vakantie op te vragen en extra familiale gegevens te ontvangen. Ook een medische toestemming van de behandelende arts is vereist om de organisatie van een Beyond the Moon gezinsvakantie op te starten. 

 

Bovendien, moeten we nagaan of er voldoende middelen beschikbaar zijn (we worden niet gesubsidieerd) om een all-in vakantie te bekostigen.


Aldus, om teleurstellingen te voorkomen vragen wij u vriendelijk om het zieke kind en zijn/haar familie niets te beloven alvorens er een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden.

 

Sowieso, zal een Beyond the Moon medewerker of vrijwilliger telefonisch of via email contact opnemen. Gelieve uw Inbox in de gaten te houden (check ook uw SPAM).  

 

We volgen onze online aanvragen zo spoedig mogelijk op volgens het principe 'wie eerst komt, eerst maalt'. Echter, mocht snel blijken dat deze aanvraag in aanmerking komt en de behandelende arts van oordeel is dat het om een spoedaanvraag gaat, dan kan je sneller een reactie verwachten.

 

Wij danken u voor het begrip en uw geduld. 

 

Hartelijke groeten

Beyond the Moon Team

 

Nota: Wij respecteren de privacy van het zieke kind en de familie. Alle informatie wordt confidentieel behandeld en wordt niet besproken met of doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de realisatie van de gezinsvakantie en enkel mits goedkeuring van de ouder(s).